Tjänster

Inom ramen av NEM Agentur & Logistik ryms grossist av frukt och grönt, miljövänliga transporter av produkter till kund, uthyrning av eventmaterial och extern körning med lastbil.

Transporter

Leverans av produkterna till kund sker i bilar som körs med miljövänligt drivmedel, HV0 100. Körningar planeras för att minimera körsträckor och för att leverera i kortaste led, från producent till kund. Hantering av externa transporter till lokala producenter som Furumossens Gårdsmejeri.

Eventmaterial

Vi tillhandahåller kylmöjligheter för uthyrning till våra kunder under olika event.

Budkörning

Extern körning med kylbilar finns för uppdrag inom Skåne.